Play Center Play

Hòm Kim Cương Có: 8.379KC

Trúng Thưởng Thời Gian Tên
Trúng Acc VIP 5TR Có TVC Mùa 1-2-3... 1 Phút Trước Văn Tài
Nhận Được 500 KIM CƯƠNG 12 Phút Trước Nguyễn Thừa
Trúng Acc VIP 3TR Có AK RỒNG XANH LV7... 18 Phút Trước Trường Công
Nhận Được 10.000 KIM CƯƠNG 38 Phút Trước Kim Anh
Nhận Được 7.000 Kim Cương 39 Phút Trước Hoàng Mỹ